Tag Archives: fakturowa likwidacja szkód

Procedura likwidacji szkody komunikacyjnej - dokumenty niezbędne do likwidacji szkody z OC sprawcy - radzi Solidny Blacharz Warszawa - zdjęcie główne wpisu

Procedura likwidacji szkody komunikacyjnej – dokumenty

Jak przebiega procedura likwidacji szkody komunikacyjnej? Jakie dokumenty są potrzebne i skąd je wziąć, gdzie złożyć? Jak je poprawnie wypełnić? Kiedy kończy się proces likwidacji szkody komunikacyjnej? O tym wszystkim w dzisiejszym artykule.

Ustalenie sprawcy szkody komunikacyjnej

O tym już pisaliśmy na łamach naszego poradnika. Nie będziemy się więc powtarzać, tylko odeślemy Cię do konkretnego artykułu: Ustalanie sprawcy kolizji drogowej. Przeczytaj go, a potem wróć tutaj, by przeczytać, jak dalej wygląda procedura likwidacji szkody komunikacyjnej.

Rozpatrzmy zatem tylko główne przypadki:

 1. Kierowcy są zgodni co do sprawcy zdarzenia
 2. Kierowcy nie są zgodni co do sprawcy zdarzenia, a rozstrzygnięcie sporu następuje na miejscu, przez wskazanie przez policjanta
 3. Kierowcy nie są zgodni co do sprawcy zdarzenia, a celem rozstrzygnięcia sporu policjant kieruje sprawę do sądu
 4. Nie ma sprawcy zdarzenia.

Ad. 1. Kierowcy są zgodni co do sprawcy zdarzenia i następuje polubowne rozwiązanie sprawy.

Przede wszystkim trzeba spisać wspólne oświadczenie o zdarzeniu drogowym. Może to być gotowy druk, pobrany ze strony ubezpieczyciela, ale równie dobrze może być to zwykła kartka papieru, na której zostanie opisane co, gdzie, kiedy się stało, jakie są skutki zdarzenia, kto jest winien + warto zrobić fotodokumentację aut. Na oświadczeniu powinny znaleźć się wszystkie dane kierowców, włącznie z numerem polisy ubezpieczeniowej OC sprawcy.

Ad. 2. Sprawcę zdarzenia wskazuje policjant, a ten zgadza się z jego opinią

Wezwanie policji na miejsce zdarzenia zazwyczaj wiąże się nie tylko z pomocą w rozstrzygnięciu sporu, ale też z mandatem lub/i punktami karnymi dla sprawcy. Niemniej, jeżeli kierowcy nie potrafią dojść samodzielnie do porozumienia lub są osoby poszkodowane, wezwanie patrolu jest konieczne. Kiedy wskazany przez policjanta sprawca akceptuje swoją winę, funkcjonariusz sporządza notatkę policyjną, którą należy załączyć do dokumentów dla ubezpieczyciela.

Ad. 3. Rozstrzygnięcie sądowe co do sprawstwa zdarzenia

Kiedy sprawa trafia do sądu, oznacza to tylko jedno – wydłużenie procedury likwidacji szkody komunikacyjnej. Dokumenty będą latać od rozprawy do rozprawy, od sądu do ubezpieczyciela, przez policję. Chwilę to trwa, ale jest niestety czasem konieczne. Wszystkie opinie biegłych sądowych, rzeczoznawców, wyroki i postanowienia, również są dokumentami w sprawie i powinny trafić do ubezpieczyciela. Niemniej, nie jest Twoim obowiązkiem ich bieżące dostarczane, o ile ubezpieczyciel ma możliwość uzyskać je samodzielnie. Czyli chodzi o to, że ubezpieczyciel nie może dodatkowo utrudniać.

Ad. 4. Nie ma sprawcy zdarzenia

Jeżeli nie ma sprawcy zdarzenia komunikacyjnego, jest on nieznany i nie ma możliwości jego ustalenia, wtedy trzeba skontaktować się z UFG. Odsyłamy zatem na stronę www.UFG.pl gdzie można zgłosić się ze szkodą. Na stronie można też sprawdzić, czy sprawca zdarzenia, który uciekł, ale zapamiętano jego numery rejestracyjne, ma obowiązkowe OC. Do UFG należy przesłać komplet dokumentów wraz z notatka policyjną.

 

Procedura likwidacji szkody komunikacyjnej – dokumenty

a. dokumenty dotyczące miejsca zdarzenia

 • oświadczenie sprawcy wypadku wraz z jego danymi
 • oświadczenia świadków zdarzenia wraz z ich danymi
 • opis wypadku (jak najbardziej szczegółowy) + zdjecia
 • szkic sytuacyjny, o ile uczestnicy zdarzenia są w stanie go wykonać
 • notatka policyjna z miejsca zdarzenia o wskazaniu sprawcy lub skierowaniu sprawy do sądu

b. dokumenty dotyczące ubezpieczenia OC sprawcy

 • kopia (zdjęcie) dowodu ubezpieczenia sprawcy
 • dane z dowodu ubezpieczenia sprawcy, w tym numer polisy oraz nazwa TU

c. dokumenty dotyczące szkody komunikacyjnej

 • protokół oględzin uszkodzonego pojazdu + zdjecia
 • opis uszkodzeń niewidocznych gołym okiem
 • potwierdzenie leczenia / hospitalizacji, jeżeli w zdarzeniu ucierpieli ludzie / zwierzęta

d. dokumenty dotyczące odszkodowania

 • kosztorys naprawy wykonany przez rzeczoznawcę
 • rachunki i faktury za naprawę / auto zastępcze / holowanie
 • dokumenty potwierdzające powstanie innych szkód (utrata możliwości wykonywania pracy w przypadku np. taksówkarza)

 

Powiadomienie ubezpieczyciela o szkodzie

Powiadomić ubezpieczyciela o szkodzie trzeba niezwłocznie, najlepiej jeszcze na miejscu zdarzenia telefonicznie. Wtedy trzeba udzielić wszelkich niezbędnych informacji pracownikowi towarzystwa ubezpieczeniowego (TU), więc warto, by kierowca-sprawca był przy tym i mógł podać ewentualne dodatkowe dane.

Ubezpieczyciela można również powiadomić nieco później, np. dojeżdżając spokojnie do domu i wypełniając formularz drogą internetową. Wtedy łatwo można załączyć wykonaną fotodokumentację, która na pewno przyda się do wstępnej oceny strat. Szkodę można też zgłosić tradycyjnie – pocztą – ale kto w dzisiejszych czasach by to robił w ten sposób…?

Szkoda powinna zostać zgłoszona najlepiej nie później niż na 7 dni po zdarzeniu. Co do zasady masz na to 3 lata, jednak im dłużej czekasz, tym mniejsze szanse na rzetelną ocenę i oszacowanie strat przez ubezpieczyciela.

Auto zastępcze z OC sprawcy

Zasadniczo, powinien zająć się tym pracownik TU, który przyjmuje od Ciebie zgłoszenie o szkodzie. I to on podczas rozmowy powinien udzielić Ci koniecznej pomocy w tym zakresie, przedstawić listę wypożyczalni, z którymi TU współpracuje w zakresie aut zastępczych lub pokierować bezpośrednio do jednej z nich. Również powinien pomóc w zorganizowaniu holownika / lawety, o ile to konieczne. Cały proces pozyskania bezpłatnego auta zastępczego opisaliśmy szeroko tutaj: Auto zastępcze z OC sprawcy. Przeczytaj, by znać swoje prawa i otrzymać auto zastępcze na CAŁY OKRES NAPRAWY.

Sposób rozliczenia szkody

Sposoby rozliczenia szkody zasadniczo mamy trzy główne: gotówkowy, bezgotówkowy i fakturowy. Poczytaj o każdym z nich, o plusach i minusach, i zdecyduj, który będzie najlepszy dla Ciebie. I tu znów odsyłamy Cię do jednego z naszych tekstów: Likwidacja szkód komunikacyjnych – co musisz wiedzieć? Rozpisaliśmy tam szeroko cały proces oceny szkody i wszystkie powyższe trzy opcje likwidacji szkody, które masz do wyboru. Tymczasem w skrócie. Gotówkowe rozliczenie szkody polega na tym, że po wykonaniu kosztorysu przez rzeczoznawcę otrzymujesz gotówkę na naprawę we własnym zakresie. Możesz ją zrobić, nie musisz. Bezgotówkowe rozliczenie szkody polega na nadaniu upoważnienia do pobrania pieniędzy od ubezpieczyciela dla warsztatu, który auto będzie naprawiać. Wtedy tylko odstawiasz auto do mechanika i odbierasz po naprawie. Metoda fakturowa polega na naprawieniu auta we własnym zakresie, zabierając całą dokumentację (faktury), a dopiero po naprawie zwróceniu się do ubezpieczyciela o zwrot poniesionych kosztów.

Wybór warsztatu, który naprawi auto po szkodzie

Masz pełne prawo wyboru warsztatu, który naprawi auto po szkodzie. Możesz wybrać „swój ulubiony”, a możesz też skorzystać z warsztatu, który współpracuje z danym ubezpieczycielem. Czy warto? Czasem warto. Jeżeli na liście od ubezpieczyciela znajdziesz warsztat ASO lub taki, który ma wiele dobrych opinii, to warto się na niego zdecydować. Takie warsztaty mają często możliwość samodzielnego wykonania oględzin i sporządzenia kosztorysu, co nieco przyspiesza procedurę likwidacji szkody komunikacyjnej.

Sposoby otrzymania odszkodowania komunikacyjnego

Jeżeli wybrałeś wariant gotówkowy rozliczenia, możesz gotówkę otrzymać na konto lub umówić się na odbiór w kasie konkretnego banku. Możesz upoważnić kogoś do odbioru gotówki lub zrobić to samodzielnie. Decydując się na wariant bezgotówkowy – pieniądze trafiają bezpośrednio do warsztatu, który dokonał naprawy.

Od momentu zgłoszenia szkody ubezpieczyciel ma 30 dni na wypłatę odszkodowania.

Oczywiście, to wariant optymistyczny i raczej dość często stosowany, bo czas ten może być przedłużony o czym napisaliśmy tutaj: Kiedy będą pieniądze na naprawę z OC?

Odszkodowanie niższe niż kwota w kosztorysie

Jeżeli po otrzymaniu kosztorysu już wiesz, że kwota odszkodowania jest zaniżona, możesz złożyć reklamację, wtedy TU ma 14 dni na jej rozpatrzenie.

Jeżeli podczas naprawy okazuje się, że przyznane odszkodowanie było niższe niż rzeczywiste koszta naprawy auta, możesz wystąpić o wyrównanie kwoty odszkodowania. W tym celu należy dostarczyć do ubezpieczyciela pismo wraz z dokumentacją, potwierdzającą Twoje stanowisko. Taka sytuacja może mieć miejsce, kiedy nagle pojawiają się ukryte, niewidoczne wcześniej, usterki, które są spowodowane zdarzeniem drogowym. Należy wtedy przedstawić stosowne faktury i poproszenie TU o weryfikację kosztorysu.

Postępowanie sądowe a wypłata odszkodowania

Kiedy ustalenie sprawcy zdarzenia drogowego kończy się na drodze sądowej, procedura likwidacji szkody komunikacyjnej się znacząco przedłuża. Czasami takie procesy trwają kilka miesięcy, a nawet lat. Auto stoi nienaprawione i czeka. Ubezpieczyciel, mimo ponagleń, odmawia wypłaty odszkodowania, bo czeka na rozwiązanie sprawy i oficjalne wydanie stanowiska w sprawie kto zawinił. Co wtedy? KNF zobowiązuje ubezpieczycieli do aktywnego podejmowania wszelkich możliwych działań, by doprowadzić do możliwie jak najszybszego rozwiązania sprawy. Kiedy postępowanie sądowe jest w toku, ubezpieczyciel nie powinien biernie oczekiwać na jego zakończenie, zwłaszcza kiedy nie zapowiada się na rychłe jego zakończenie. W takim przypadku ubezpieczyciel powinien sam określić zakres odpowiedzialności potencjalnego sprawcy i wskazać szacowane koszta, na tyle obiektywnie, na ile jest to możliwe. TU nie może również przerzucać odpowiedzialności za dostarczenie wszelkich dokumentów na poszkodowanego, i tym argumentować swoją opieszałość. Wszelkie dokumenty (z policji czy sądu), które może pozyskać we własnym zakresie, powinien uzyskać sam.

Procedura likwidacji szkody komunikacyjnej – dokumenty kończące sprawę

No właśnie, kiedy kończy się procedura likwidacji szkody komunikacyjnej? Wtedy, kiedy możesz odetchnąć z ulgą i pomyśleć sobie „już po wszystkim”. Czyli wtedy, kiedy odbierasz samochód z naprawy i potwierdzasz, że wszystko z nim ok. Nie pozostaje nic innego niż cieszyć się na nowo swoim samochodem. To w przypadku szkody częściowej. Kiedy ubezpieczyciel stwierdził szkodę całkowitą, procedura likwidacji szkody komunikacyjnej kończy się kiedy pod Twoim domem stanie nowe auto zakupione z pieniędzy z odszkodowania.

Jeździjcie bezpiecznie!

Likwidacja szkód komunikacyjnych - rodzaje szkód komunikacyjnych, metody likwidacji i porady od Solidny Blacharz Warszawa

Likwidacja szkód komunikacyjnych

Czym jest likwidacja szkód komunikacyjnych?

To proces, który polega na podejmowaniu przez towarzystwo ubezpieczeniowe (TU) czynności mających na celu ustalenie przyczyn i osób odpowiedzialnych za szkodę komunikacyjną oraz wysokości kwoty odszkodowania za powstałą szkodę. Sam ten proces może zakończyć się pozytywnie (przyznaniem odszkodowania lub naprawieniem szkody) albo negatywnie (odmową wypłaty odszkodowania lub nieusunięciem szkody).

Podstawowe czynności, które trzeba wykonać po zdarzeniu drogowym, kiedy nie ma konieczności wzywania policji na miejsce.

 1. Zabezpieczyć miejsce zdarzenia
 2. Przywrócić ruch drogowy, o ile jest to możliwe
 3. Porozmawiać z wszystkimi uczestnikami zdarzenia
 4. Zebrać kontakty do świadków
 5. Spisać orzeczenie, opisując w nim powstałe szkody i wskazanie sprawcy
 6. Udokumentować zdarzenie zdjęciami
 7. Zgłosić szkodę do ubezpieczyciela
 8. Spotkać się z rzeczoznawcą

Szkoda całkowita a szkoda częściowa

Szkoda całkowita

O szkodzie całkowitej mówimy kiedy auto uległo zniszczeniu w takim stopniu, że nie nadaje się do naprawy lub jego naprawa byłaby nieuzasadniona ekonomicznie, czyi byłaby droższa niż wartość rynkowa uszkodzonego pojazdu przed zdarzeniem. Wysokość odszkodowania zostanie wyliczona w sposób:

wartość auta przed wypadkiem MINUS wartość auta po wypadku

Dlaczego szkoda całkowita nie obliguje do wypłacenia takiej kwoty, która jest równowartością wartości auta sprzed wypadku? Dlatego, że to, co pozostało z samochodu można zazwyczaj spieniężyć, a często nawet ponownie wykorzystać nieuszkodzone elementy. Gdyby pojazd całkowicie spłonął, wtedy wartość po wypadku określona byłaby jako 0 zł, więc otrzymalibyśmy odszkodowanie w wysokości 100% wartości pojazdu przed zdarzeniem.

Szkoda częściowa

O szkodzie częściowej mówimy wtedy, kiedy auto po zdarzeniu nadaje się do naprawy, a koszty tych napraw nie przekraczają wartości rynkowej tego auta sprzed zdarzenia. Wysokość odszkodowania za szkodę częściową powinna odzwierciedlać wartość elementów do naprawy, zakres prac i nakład pracy, konieczne by przywrócić auto do staniu sprzed dnia powstania szkody.

Metody likwidacji szkód komunikacyjnych

Metoda gotówkowa = kosztorysowa

Sporządzenie kosztorysu to dokonanie kalkulacji szkody, tego co zostało uszkodzone, ile jest warte i ile będzie kosztować naprawa, włącznie z robocizną. Kosztorys można wykonać samodzielnie (o ile ma się ku temu umiejętności) lub pozostawić do wykonania pracownikowi towarzystwa ubezpieczeniowego; ewentualnie rzeczoznawcy.

Kosztorys zawiera niejako prognozy, bo nie da się często dokładnie ocenić ile coś będzie kosztować. Zawarta jest w nim też informacja o sposobie napraw i ich zakresie, rodzaju części, które będą użyte (oryginalne czy zamienniki), dopuszczalną wysokość stawek za roboczogodzinę naprawy, szacowany czas pracy niezbędny do dokonania napraw, ilość dodatkowych materiałów, które będą niezbędne do przywrócenia pojazdu do stanu sprzed kolizji (np. lakier samochodowy). Z punktu widzenia prawa polskiego, kosztorys jest wystarczającym dokumentem do dokonania wypłaty odszkodowania przez towarzystwo ubezpieczeniowe (TU). Niemniej, co ważne, po kolizji i sporządzeniu kosztorysu, i kiedy ubezpieczyciel wypłaci pieniądze, NIE MA KONIECZNOŚCI naprawiania z nich tego auta. Auto można użytkować dalej w stanie uszkodzonym (o ile uszkodzenia nie dyskwalifikują go z ruchu), pozostawić auto bez naprawy lub sprzedać na części / zezłomować na własny koszt. Pieniądze można wykorzystać dowolnie. Róbta co chceta – jakby to powiedział klasyk.

Metoda bezgotówkowa = warszatowa

Polega na tym, że uczestnik kolizji daje upoważnienie warsztatowi, który samochód będzie naprawiał, i to warsztat rozlicza się z zakładem ubezpieczeń. Ta „bezgotówkowość” występuje tutaj pomiędzy TU a kierowcą – uczestnik kolizji nie otrzymuje do siebie bezpośrednio gotówki. Wszystko jest po stronie warsztatu.

Kiedy zdarzy się kolizja, wystarczy poinformować towarzystwo ubezpieczeniowe o tym, który warsztat będzie występował w imieniu kierowcy i następnie do niego odstawić auto. Wszystko potem dzieje się już bez naszego udziału. Trzeba tylko spokojnie czekać na odbiór naprawionego samochodu.

Na temat bezgotówkowej likwidacji szkody napisaliśmy obszerny artykuł, w którym opisujemy dokładnie tę metodę. Tekst tutaj: Bezgotówkowa likwidacja szkody.

Metoda fakturowa

Metoda ta polega na tym, że klient przejmuje na siebie ciężar związany z wszelkimi formalnościami, rozliczeniem szkody oraz zapłatą za dokonaną naprawę auta. Po wszystkim przedstawia dokumenty i faktury w towarzystwie ubezpieczeniowym i oczekuje za zwrot poniesionych nakładów.

Likwidacja szkody komunikacyjnej z OC sprawcy

W Polsce OC jest obowiązkowe, o czym wie każdy kierowca. Zasady likwidacji szkód z OC reguluje ustawa z dnia 23 maja 2003 roku „o ubezpieczeniach obowiązkowych”. Co z tego wynika? A no to, że zasady są dla każdego takie same, bez względu na firmę (towarzystwo ubezpieczeniowe), w której polisa została wykupiona. Zgłoszenie szkody do TU odbywa się zazwyczaj telefonicznie (można mailowo lub osobiście się pofatygować), a przedstawiciel TU umawia się na oględziny pojazdu. Jest też opcja „przyznania odszkodowania z pominięciem wizyty rzeczoznawcy”, czyli tak zwana uproszczona droga likwidacji szkód.

Kiedy trzeba zgłosić szkodę z OC sprawcy?

Na zgłoszenie szkody, według w/w ustawy, jest 3 lata od dnia zdarzenia. Najkorzystniej jest zgłosić szkodę „jak najszybciej” – wtedy jest największa szansa na najbardziej dokładne obejrzenie szkody i dokonanie jej oceny.

Kiedy będą pieniądze na naprawę?

Jeżeli wybraliśmy gotówkowy sposób rozliczenia, czyli czekamy na gotówkę na koncie, co do zasady w ciągu 30 dni od dnia zgłoszenia szkody powinna się ona na nim pojawić. Oczywiście, wpływa na to przebieg procesu odszkodowawczego. Jeżeli sprawa jest oczywista, to te 30 dni wystarczy. Jeżeli mamy do czynienia z niejasną sprawą, z postępowaniem policji, sądem – proces wypłaty się wydłuży. Proces ten może być wydłużony do 90 dni. Może zostać wydłużony o wiele bardziej, kiedy sytuacja jest na tyle skomplikowana, że odpowiedzialność TU jest trudna do ustalenia, w związku z toczącym się postępowaniem karnym co do ustalenia sprawcy.

[Tutaj taka wstawka dla freaków i tych, którzy chcą wiedzieć wszystko dokładnie. 
Pieniądze z ubezpieczenia powinny być wypłacone w ciągu 30 dni od dnia zawiadomienia ubezpieczyciela o szkodzie. Mówimy cały czas o dniach roboczych. Jeżeli sprawa wymagała wyjaśnienia i nie udało się doprowadzić do jej rozwiązania w ciągu tych 30 dni, to ubezpieczyciel może wydłużyć ten czas, ale nie jest tak, że od razu przedłuża go o dodatkowe 60 (czyli łącznie 90, bo 30+60=90). Ubezpieczyciel może przedłużyć „o tyle, ile jest konieczne”. Pieniądze powinny zostać wypłacone wtedy w ciągu 14 dni od dnia, w którym, przy zachowaniu należytej staranności, było możliwe ustalenie okoliczności o kwoty odszkodowania. Jeżeli ubezpieczyciel chce przedłużać ten czas (w twojej opinii) w nieskończoność, możesz, podpierając się przepisami Ustawy, wymusić na nim zakończenie sprawy.] 

Likwidacja szkody komunikacyjnej z AC

Polisa AC jest ubezpieczeniem dodatkowym i dobrowolnym, więc nie ma jednolitych przepisów, które by te polisy systematyzowały. Treść  i warunki każdej z nich zależą do danego towarzystwa ubezpieczeniowego (TU). Sam proces likwidacji szkody z AC mniej więcej jest podobny do procesu likwidacji szkody z OC. Ale to duże uogólnienie. Też trzeba skontaktować się z TU, też trzeba dokonać oceny uszkodzeń i czekać na opinię co do przyznanej kwoty. Tutaj nie możemy napisać za wiele konkretów, bo każde towarzystwo ubezpieczeniowe działa na własnych zasadach i każda polisa AC jest inna, dlatego trzeba przede wszystkim przeczytać jej treść jeszcze przed podpisaniem.